Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử TRUNG TÂM Y TẾ THÀNH PHỐ MỸ THO

Chi tiết tin

Thực hiện chỉ thị 05-CT/TW của Bộ chính trị
14/03/2018

Trung tâm Y tế thành phố Mỹ Tho là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Y tế Tiền Giang. Trung tâm chịu sự quản lý toàn diện của Sở Y tế, quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân thành phố Mỹ Tho;sự chỉ đạo về chuyên môn, kỹ thuật của các đơn vị chuyên khoa đầu ngành tuyến tỉnh. Thực hiện hai chức năng: Y tế dự phòng và khám, chữa bệnh theo qui định pháp luật

NGÀNH Y TẾ THÀNH PHỐ MỸ THO THỰC HIỆN CHỈ THỊ 05-CT/TW CỦA BỘ CHÍNH TRỊ  GẮN VỚI NHIỆM VỤ

CHĂM SÓC SỨC KHỎE NHÂN DÂN.          

            Trung tâm Y tế thành phố Mỹ Tho là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Y tế Tiền Giang. Trung tâm chịu sự quản lý toàn diện của Sở Y tế, quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân thành phố Mỹ Tho;sự chỉ đạo về chuyên môn, kỹ thuật của các đơn vị chuyên khoa đầu ngành tuyến tỉnh. Thực hiện hai chức năng: Y tế dự phòng và khám, chữa bệnh theo qui định pháp luật.


Ảnh minh họa

          Thực hiện Chỉ thị 05-CT/TU ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị, kế hoạch số 28-KH/TU ngày 06/10/2016 của Ban Thường vụ Thành ủy về “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đến năm 2021và kế hoạch số 42-KH/TU ngày 28/4/2017 của BTV Thành ủy Mỹ Tho về triển khai học tập chuyên đề “Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2016-2020 và chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự chuyển biến, tự chuyển hóa”           

Lãnh đạo đơn vị đã nhận thức về mục đích, yêu cầu và sự cần thiết của việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với việc thực hiện nhiệm vụ ngành y tế, xác định là việc làm thường xuyên liên tục, Cấp ủy chi bộ xây dựng kế hoạch số 57-KH/ CBTTYT ngày 14/10/2016 thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” từ nay đến năm 2021, Ban giám đốc Trung tâm Y tế ban hành kế hoạch số 262/KH-TTYT ngày 27/02/2017 về phát động chuyên đề thi đua “Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trong 04 năm (2017-2020) thông qua đó để xây dựng Đảng, chính quyền và đoàn thể, việc học tập và làm theo lời Bác với mục đích góp phần trong chỉ đạo, giáo dục động viên khắc phục một bước tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên nâng cao tinh thần tự giác, tự phê bình, tự nhận khuyết điểm, phấn đấu khắc phục các yếu kém của cán bộ, đảng viên và viên chức.  

Với chủ đề giai đoạn 2017-2020 và năm 2017, lãnh đạo đơn vị phối hợp Ban Tuyên giáo, Đại học Tiền Giang, Trung tâm bồi dưỡng chính trị thành phố tổ chức ngày sinh hoạt chính trị về chuyên đề Hồ Chí Minh gắn chủ đề ngành y tế “ Quan hệ Thầy thuốc với bệnh nhân”, “Kỹ năng giao tiếp ứng xử”, “ Dân chủ với công tác dân vận khéo-dân vận chính quyền” trong toàn đơn vị với đảng viên tham dự đạt 100%, cán bộ, viên chức đạt trên 85%; Tổ chức cho các phòng khoa, trạm y tế học tập, nghiên cứu quán triệt, ký cam kết giao ước thi đua; đảng viên đăng ký nêu gương theo QĐ 101/TW, cam kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW và 100% các khoa phòng và cá nhân cam kết thực hiện tốt quy tắc ứng xử và chuẩn mực đạo đức ngành y tế.

          Qua học tập chuyên đề, cán bộ, đảng viên và viên chức tất cả đều nhận thức đầy đủ: Chủ tịch Hồ Chí Minh là tấm gương sáng ngời về tư tưởng, đạo đức cách mạng, đạo đức cá nhân và phong cách quần chúng mà cán bộ, đảng viên, viên chức  noi theo, nhất là với ngành Y tế luôn thấm nhuần lời dạy của Bác “Thầy thuốc giỏi đồng thời phải là người Mẹ hiền” trong chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân, các chủ đề học tập đều rất thực tế và góp phần tu dưỡng đạo đức cá nhân, đạo đức nghề nghiệp và  phong cách về giao tiếp, ứng xữ của người thầy thuốc, từ đó xây dựng tinh thần yêu nước, giữ vững lập trường chính trị, nói và làm đúng với chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; nêu cao tinh thần phục vụ nhân dân, phải gần dân, trọng dân, xây dựng tinh thần đoàn kết; cần kiệm, liêm chính, chí công vô tư, thực hành lối sống lành mạnh; không có biểu hiện về suy thoát phẩm chất và tiêu cực trong thực thi nhiệm vụ chuyên môn, thực hiện tốt các quy định và nhiệm vụ của đảng viên, viên chức đã hoàn thành tốt nhiệm vụ bước đầu tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong việc làm theo Bác.

          Trong những năm gần đây nhu cầu chăm sóc và bảo vệ sức khỏe của nhân dân ngày càng cao mặc dù đơn vị gặp một số khó khăn nhất định: sự quá tải trong khám chữa bệnh nhất là đối tượng bảo hiểm y tế, cơ sở vật chất chật hẹp, các bộ phận trực thuộc không tập trung, biên chế được giao thấp so nhiệm vụ được giao ngày càng nhiều, tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp… nhưng tập thể lãnh đạo Cấp uỷ, Ban Giám đốc, công đoàn và chi đoàn cùng cán bộ, đảng viên, viên chức luôn nhận thức được ý nghĩa và tầm quan trọng trong việc quán triệt và thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW đó chủ động xây dựng kế hoạch, đề ra những giải pháp hiệu quả, gắn kết giữa mục đích, yêu cầu của việc học tập theo tấm gương Bác với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao thể hiện 02 lĩnh vực khám điều trị và y tế dự phòng,

          Trên lĩnh vực khám điều trị: Với tinh thần “Vì bệnh nhân chúng tôi luôn phấn đấu”, phương châm lấy người bệnh làm trung tâm, xác định yếu tố con người giữ vai trò then chốt trong việc nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, lãnh đạo đơn vị chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ về trình độ, đạo đức nghề nghiệp, thường xuyên kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc thực hiện quy chế chuyên  môn, tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân.Từng bước thực hiện Đề án nâng cao chất lượng, khám chữa bệnh của Thành ủy Mỹ Tho giai đoạn 2016-2020. Tăng cường công tác giám sát, kiểm tra về thực hiện các quy chế của ngành; Củng cố các quy chế chuyên môn như: quy chế cấp cứu, chẩn đoán, hồ sơ bệnh án và kê đơn; quy chế hội chẩn, sử dụng thuốc hợp lý an toàn , chống nhiễm khuẩn… thực hiện nghiêm túc các quy trình kỹ thuật theo quy định. Thực hiện văn phòng điện tử, phần mềm khám chữa bệnh. Cải tiến thủ tục khám chữa bệnh, lề lối làm việc tạo điều kiện thuận lợi trong khám chữa bệnh, tăng phòng khám, bàn khám, bố trí khoa, phòng khám bệnh theo quy trình thuận lợi cho người bệnh, hướng dẫn và tiếp nhận bệnh nhân hợp lý; lắp đặt camera giám sát, nâng cấp hệ thống phần mềm quản lý, trang bị thang máy phục vụ bệnh nhân. Hợp tác các bệnh viện tuyến tỉnh trong điều trị bệnh. Sẵn sàng tổ cấp cứu ngoại viện và tổ phòng chống dịch, ứng phó khi dịch bệnh và lũ lụt thiên tai, thảm họa xảy. Kết quả bước đầu tạo có những thay đổi tích cực đã được ghi nhận: cải tiến quy trình khám bệnh; bố trí nơi đón tiếp bệnh nhân thông thoáng, lịch sự, có biển báo hướng dẫn rõ ràng, cụ thể, sắp xếp phòng khám hợp lý, đội ngũ y bác sĩ tác phong gọn gàng, trang phục đúng qui định, niềm nở hơn, người bệnh cảm thấy hài lòng hơn. Tổ công tác xã hội nòng cốt là đoàn viên khoa khám bệnh cấp cứu đã đóng vai trò cầu nối giữa bệnh nhân, nhân viên y tế và cộng đồng thông qua các hỗ trợ đón tiếp, chỉ dẫn, cung cấp thông tin, giới thiệu về các dịch vụ khám, chữa bệnh,  hỗ trợ, tư vấn cho người bệnh về quyền, lợi ích hợp pháp cũng như các nghĩa vụ của người bệnh nằm nội trú như: bảo hiểm y tế, bảo trợ xã hội; cung cấp thông tin, tư vấn cho người bệnh; hỗ trợ thủ tục chuyển tuyến, xuất viện để hướng dẫn, giúp đỡ người bệnh đến khám tại bệnh viện; từng bước cải thiện kỹ năng thông tin cho người bệnh biết tình trạng bệnh tật, hướng dẫn các phương pháp điều trị và công khai chi phí điều trị cho người bệnh. Đơn vị niêm yết công khai số điện thoại đường dây nóng tiếp nhận ý kiến đóng góp, phản ánh của người bệnh và thân nhân. Tất cả các cuộc gọi đều đã được xử lý kịp thời, đúng quy định và thông tin lại kết quả giải quyết cho người phản ánh. Qua phiếu khảo sát sự hài lòng của người bệnh trong điều trị nội trú, khám bệnh ngoại trú đạt 99% vào cuối năm 2017.

Ở lĩnh vực dự phòng: trong mô hình cơ cấu và gánh nặng bệnh tật tại địa phương, trước đây chủ yếu là bệnh nhiễm trùng nhưng trong quá trình phát triển hội nhập kinh tế, một số bệnh do vi rút, bệnh mãn tính không lây, bệnh xã hội nhất là các bệnh truyền nhiễm, các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm mới nổi có chiều hướng tăng cả về số mắc và chết, một số bệnh thường xảy ra trong trường học chủ yếu nguyên nhân do vi rút như Cúm A, Tay chân miệng, Thủy đậu, Quai bị … nhiều dịch bệnh lưu hành tại địa phương đang là mối nguy cơ đe dọa sức khỏe cộng đồng. Với đặc điểm đô thị loại 1 tập trung nhiều công sở, trường học, khu công nghiệp, thương mai chợ…mật độ dân số cao, dân di biến nhiều, ô nhiễm môi trường tăng thì nguy cơ xảy ra, bùng phát dịch bệnh khá cao; Học và làm theo Bác, cán bộ viên chức y tế dự phòng khắc phục khó khăn làm tốt công tác dân vận khéo, tuyên truyền vận động người dân tự vệ sinh môi trường, hưởng ứng các chiến dịch phòng các bệnh lây truyền qua muỗi; chủ động giám sát các chỉ số vectơ côn trùng, xử lý ổ dịch triệt để, khống chế cách ly không để dịch bùng phát trong cộng đồng và trường học, không có ca tử vong do bệnh truyền nhiễm; cập nhật, quản lý phần mềm bệnh truyền nhiễm và  phần mềm tiêm chủng mở rộng; bên cạnh chú trọng việc quản lý, kiểm tra giám sát các cơ sở chế biến kinh doanh thực phẩm, thức ăn đường phố không để ngộ độc xảy ra trên địa bàn; các chương trình quản lý bệnh xã hội như lao, phong, tâm thần…được thực hiện tốt; triển khai hiệu quả các đề án quản lý bệnh mạn tính như cao huyết áp, tiểu đường, tầm soát ung thư… trong cộng đồng nhất là tổ chức khám sức khỏe cho người cao tuổi được nhân dân hưởng ứng và đánh giá cao. Các hoạt động y tế dự phòng đều gắn liền tư tưởng lấy dân làm gốc, mọi việc đều có dân hưởng ứng mới có kết quả cao, tư tưởng dân vận chính quyền-dân vận khéo của Bác.

 Qua thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngoài việc nâng cao nhận thức về ý nghĩa và tầm quan trọng trong việc rèn luyện tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác với ngành y tế, tạo sự chuyển biến tích cực trong suy nghĩ và hành động theo từng chuyên đề hàng năm, việc học tập đã góp phần tích cực trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Qua kiểm tra đánh giá của Sở Y tế và các đơn vị chuyên môn cấp tỉnh, kết quả nhiều hàng năm liền về chính quyền đều được UBND tỉnh, UBND thành phố, Sở Y tế xếp loại xuất sắc toàn diện, Công đoàn cơ sở vững mạnh, Chi bộ giữ vững danh hiệu Trong sạch vững mạnh (2014, 2016 Trong sạch vững mạnh tiêu biểu).

Nghị quyết số 20- NQ/TW Hội nghị lần thứ 6 của BCH Trung ương Đảng Khóa XII về công tác chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới, xác định quan điểm: “Sức khỏe là vốn quý nhất của mỗi người dân và của cả xã hội”, “Nghề y là một nghề đặc biệt, Nhân lực y tế phải đáp ứng yêu cầu chuyên môn và y đức; cần được tuyển chọn, đào tạo, sử dụng và đãi ngộ đặc biệt”. vì thế,  cán bộ, đảng viên và viên chức Trung tâm Y tế phải thường xuyên lập có trường tư tưởng vững vàng, không ngừng tu dưỡng đạo đức nghề nghiệp và nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, đổi mới phong cách, tinh thần thái độ phục vụ  hướng tới sự hài lòng của nhân dân gắn với việc tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để giữ mãi hình ảnh cao đẹp của người “Thầy thuốc phải như mẹ hiền” xứng đáng với sự tin cậy của nhân dân và tôn vinh của xã hội./.

BS.CKI Lê Hữu Quyền
(Giám đốc Trung tâm Y tế TP.Mỹ Tho)