Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử TRUNG TÂM Y TẾ THÀNH PHỐ MỸ THO

Chi tiết tin

Danh mục kỹ thuật tại TTYT-TP.Mỹ Tho
18/03/2020

- BỔ SUNG DỊCH VỤ KỸ THUẬT MỚI ÁP DỤNG TẠI ĐƠN VỊ NĂM 2021 vào xem

- QUYẾT ĐỊNH 109/QĐ-TTYT V/V BAN HÀNH DMKT VÀ QTKT KHÁM, CHỮA BỆNH TẠI TTYT vào xem

- QUYẾT ĐỊNH 425/TTYT-KHTH V/V ÁP DỤNG CÁC DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ QTKT TẠI TTYT vào xem

- 1744 DANH MỤC KỸ THUẬT CẬP NHẬT MỚI NHẤT 13/03/2020