Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử TRUNG TÂM Y TẾ THÀNH PHỐ MỸ THO

Chi tiết tin

Lịch tiếp dân
28/02/2018

Lịch tiếp công dân Tháng 07/2020

Lịch tiếp công dân Tháng 06/2020

Lịch tiếp công dân Tháng 05/2020

Lịch tiếp công dân Tháng 04/2020

Lịch tiếp công dân Tháng 03/2020

Lịch tiếp công dân Tháng 02/2020

Lịch tiếp công dân Tháng 01/2020

Lịch tiếp công dân Tháng 12/2019

Lịch tiếp công dân Tháng 11/2019

 

Lịch tiếp công dân Tháng 10/2019

Lịch tiếp công dân Tháng 09/2019

Lịch tiếp công dân Tháng 08/2019

Lịch tiếp công dân Tháng 07/2019

 

Lịch tiếp công dân Tháng 06/2019

Lịch tiếp công dân Tháng 05/2019

Lịch tiếp công dân Tháng 04/2019

 

Lịch tiếp công dân Tháng 03/2019

 

Lịch tiếp công dân Tháng 02/2019