Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử TRUNG TÂM Y TẾ THÀNH PHỐ MỸ THO

Chi tiết tin

Lịch trực phòng chống Corona
13/04/2020

QUYẾT ĐỊNH VỀ LỊCH THƯỜNG TRỰC PHÒNG, CHỐNG CORONA

Lịch trực tháng 4/2020

LỊCH TRỰC THÁNG 4/2020

Phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của vi rút Corona (nCoV) tại Trung tâm Y tế thành phố Mỹ Tho

(Ban hành kèm theo Quyết định số 38/QĐ-TTYT ngày 07/2/2020

của Trung tâm Y tế thành phố Mỹ Tho)

Thứ/Ngày

Trực Lãnh đạo

Trực chuyên môn

Trực hành chánh

 (báo cáo ngày )

Trực Đội đáp ứng nhanh

Thứ tư

01/4/2020

BS Nguyễn Văn Trạng

0988460517

BS Vũ Đình Trúc Phương

BS Nguyễn Ngọc Thành

BS Phan Phúc Hải

SĐT  0396771979

KS Đặng Minh Quyền

SĐT 0985421247

Đội 1

Thứ năm

02/4/2020

BS Đỗ Thị Mỹ Dung

SĐT 0919673928

BS Lê Trung To

BS Huỳnh Thời

BS Phan Phúc Hải

SĐT  0396771979

KS Đặng Minh Quyền

SĐT 0985421247

Đội 2

Thứ sáu

03/4/2020

BS Lê Thị Ngọc Nga

SĐT 0919555707

BS Nguyễn Đỗ Khánh Thư

YS Nguyễn Thanh Hoài

BS Phan Phúc Hải

SĐT  0396771979

KS Đặng Minh Quyền

SĐT 0985421247

Đội 1

Thứ bảy

04/4/2020

BS Lê Hữu Quyền

SĐT 0918156699

BS Đỗ Thiện Minh

BS Nguyễn Ngọc Thành

BS Phan Phúc Hải

SĐT  0396771979

KS Đặng Minh Quyền

SĐT 0985421247

Đội 2

Chủ nhật

05/4/2020

BS Nguyễn Văn Trạng

0988460517

BS Cao Chánh Tín

BS Huỳnh Thời

BS Phan Phúc Hải

SĐT  0396771979

KS Đặng Minh Quyền

SĐT 0985421247

Đội 1

Thứ hai

06/4/2020

BS Đỗ Thị Mỹ Dung

SĐT 0919673928

BS Phạm Thanh Hằng

YS Nguyễn Thanh Hoài

BS Phan Phúc Hải

SĐT  0396771979

KS Đặng Minh Quyền

SĐT 0985421247

Đội 2

Thứ ba

07/4/2020

BS Lê Thị Ngọc Nga

SĐT 0919555707

BS Vũ Đình Trúc Phương

BS Nguyễn Ngọc Thành

BS Phan Phúc Hải

SĐT  0396771979

KS Đặng Minh Quyền

SĐT 0985421247

Đội 1

Thứ tư

08/4/2020

BS Lê Hữu Quyền

SĐT 0918156699

BS Lê Trung To

BS Huỳnh Thời

BS Phan Phúc Hải

SĐT  0396771979

KS Đặng Minh Quyền

SĐT 0985421247

Đội 2

Thứ năm

09/4/2020

BS Nguyễn Văn Trạng

0988460517

BS Nguyễn Đỗ Khánh Thư

YS Nguyễn Thanh Hoài

BS Phan Phúc Hải

SĐT  0396771979

KS Đặng Minh Quyền

SĐT 0985421247

Đội 1

Thứ sáu

10/4/2020

BS Đỗ Thị Mỹ Dung

SĐT 0919673928

BS Đỗ Thiện Minh

BS Nguyễn Ngọc Thành

BS Phan Phúc Hải

SĐT  0396771979

KS Đặng Minh Quyền

SĐT 0985421247

Đội 2

Thứ bảy

11/4/2020

BS Lê Thị Ngọc Nga

SĐT 0919555707

BS Cao Chánh Tín

BS Huỳnh Thời

BS Phan Phúc Hải

SĐT  0396771979

KS Đặng Minh Quyền

SĐT 0985421247

Đội 1

Chủ nhật

12/4/2020

BS Lê Hữu Quyền

SĐT 0918156699

BS Phạm Thanh Hằng

YS Nguyễn Thanh Hoài

BS Phan Phúc Hải

SĐT  0396771979

KS Đặng Minh Quyền

SĐT 0985421247

Đội 2

Thứ hai

13/4/2020

BS Nguyễn Văn Trạng

0988460517

BS Vũ Đình Trúc Phương

BS Nguyễn Ngọc Thành

BS Phan Phúc Hải

SĐT  0396771979

KS Đặng Minh Quyền

SĐT 0985421247

Đội 1

Thứ ba

14/4/2020

BS Đỗ Thị Mỹ Dung

SĐT 0919673928

BS Lê Trung To

BS Huỳnh Thời

BS Phan Phúc Hải

SĐT  0396771979

KS Đặng Minh Quyền

SĐT 0985421247

Đội 2

Thứ tư

15/4/2020

BS Lê Thị Ngọc Nga

SĐT 0919555707

BS Nguyễn Đỗ Khánh Thư

YS Nguyễn Thanh Hoài

BS Phan Phúc Hải

SĐT  0396771979

KS Đặng Minh Quyền

SĐT 0985421247

Đội 1

Thứ năm

16/4/2020

BS Lê Hữu Quyền

SĐT 0918156699

BS Đỗ Thiện Minh

BS Nguyễn Ngọc Thành

BS Phan Phúc Hải

SĐT  0396771979

KS Đặng Minh Quyền

SĐT 0985421247

Đội 2

Thứ sáu

17/4/2020

BS Nguyễn Văn Trạng

0988460517

BS Cao Chánh Tín

BS Huỳnh Thời

BS Phan Phúc Hải

SĐT  0396771979

KS Đặng Minh Quyền

SĐT 0985421247

Đội 1

Thứ bảy

18/4/2020

BS Đỗ Thị Mỹ Dung

SĐT 0919673928

BS Phạm Thanh Hằng

YS Nguyễn Thanh Hoài

BS Phan Phúc Hải

SĐT  0396771979

KS Đặng Minh Quyền

SĐT 0985421247

Đội 2

Chủ nhật

19/4/2020

BS Lê Thị Ngọc Nga

SĐT 0919555707

BS Vũ Đình Trúc Phương

BS Nguyễn Ngọc Thành

BS Phan Phúc Hải

SĐT  0396771979

KS Đặng Minh Quyền

SĐT 0985421247

Đội 1

Thứ hai

20/4/2020

BS Lê Hữu Quyền

SĐT 0918156699

BS Lê Trung To

BS Huỳnh Thời

BS Phan Phúc Hải

SĐT  0396771979

KS Đặng Minh Quyền

SĐT 0985421247

Đội 2

Thứ ba

21/4/2020

BS Nguyễn Văn Trạng

0988460517

BS Nguyễn Đỗ Khánh Thư

YS Nguyễn Thanh Hoài

BS Phan Phúc Hải

SĐT  0396771979

KS Đặng Minh Quyền

SĐT 0985421247

Đội 1

Chủ tư

22/4/2020

BS Đỗ Thị Mỹ Dung

SĐT 0919673928

BS Đỗ Thiện Minh

BS Nguyễn Ngọc Thành

BS Phan Phúc Hải

SĐT  0396771979

KS Đặng Minh Quyền

SĐT 0985421247

Đội 2

Thứ năm

23/3/2020

BS Lê Thị Ngọc Nga

SĐT 0919555707

BS Cao Chánh Tín

BS Huỳnh Thời

BS Phan Phúc Hải

SĐT  0396771979

KS Đặng Minh Quyền

SĐT 0985421247

Đội 1

Thứ sáu

24/4/2020

BS Lê Hữu Quyền

SĐT 0918156699

BS Phạm Thanh Hằng

YS Nguyễn Thanh Hoài

BS Phan Phúc Hải

SĐT  0396771979

KS Đặng Minh Quyền

SĐT 0985421247

Đội 2

Thứ bảy

25/4/2020

BS Nguyễn Văn Trạng

0988460517

BS Vũ Đình Trúc Phương

BS Nguyễn Ngọc Thành

BS Phan Phúc Hải

SĐT  0396771979

KS Đặng Minh Quyền

SĐT 0985421247

Đội 1

Chủ nhật

26/4/2020

BS Đỗ Thị Mỹ Dung

SĐT 0919673928

BS Lê Trung To

BS Huỳnh Thời

BS Phan Phúc Hải

SĐT  0396771979

KS Đặng Minh Quyền

SĐT 0985421247

Đội 2

Thứ hai

27/4/2020

BS Lê Thị Ngọc Nga

SĐT 0919555707

BS Nguyễn Đỗ Khánh Thư

YS Nguyễn Thanh Hoài

BS Phan Phúc Hải

SĐT  0396771979

KS Đặng Minh Quyền

SĐT 0985421247

Đội 1

Thứ ba

28/4/2020

BS Lê Hữu Quyền

SĐT 0918156699

BS Đỗ Thiện Minh

BS Nguyễn Ngọc Thành

BS Phan Phúc Hải

SĐT  0396771979

KS Đặng Minh Quyền

SĐT 0985421247

Đội 2

Thứ tư

29/4/2020

BS Nguyễn Văn Trạng

0988460517

BS Cao Chánh Tín

BS Huỳnh Thời

BS Phan Phúc Hải

SĐT  0396771979

KS Đặng Minh Quyền

SĐT 0985421247

Đội 1

Thứ năm

30/4/2020

BS Đỗ Thị Mỹ Dung

SĐT 0919673928

BS Phạm Thanh Hằng

YS Nguyễn Thanh Hoài

BS Phan Phúc Hải

SĐT  0396771979

KS Đặng Minh Quyền

SĐT 0985421247

Đội 2