Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử TRUNG TÂM Y TẾ THÀNH PHỐ MỸ THO

Chi tiết tin

Kết quả thực hiện Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã, chuyên đề thi đua phòng chống dịch, chuyên đề đảm bảo an toàn thực phẩm năm 2017
20/11/2017

 Thực hiện kế hoạch số 1352/KH-TTYT ngày 25/9/2017 của Trung tâm Y tế thành phố Mỹ Tho về việc kiểm tra hoạt động Y tế, chuyên đề thi đua phòng chống dịch, chuyên đề đảm bảo an toàn thực phẩm phường xã năm 2017. Trung tâm Y tế đã thành lập đoàn kiểm tra 12/17  đơn vị Phường Xã (05 đơn vị tái phúc tra năm 2017 do Sở Y tế kiểm tra) từ ngày 02/10/2017 đến ngày 16/10/2017, kết quả đạt được như sau:

Kết quả thực hiện Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã, chuyên đề thi đua phòng chống dịch,

chuyên đề đảm bảo an toàn thực phẩm năm 2017

          Thực hiện kế hoạch số 1352/KH-TTYT ngày 25/9/2017 của Trung tâm Y tế thành phố Mỹ Tho về việc kiểm tra hoạt động Y tế, chuyên đề thi đua phòng chống dịch, chuyên đề đảm bảo an toàn thực phẩm phường xã năm 2017. Trung tâm Y tế đã thành lập đoàn kiểm tra 12/17  đơn vị Phường Xã (05 đơn vị tái phúc tra năm 2017 do Sở Y tế kiểm tra) từ ngày 02/10/2017 đến ngày 16/10/2017, kết quả đạt được như sau:

Stt

Đơn vị

Điểm

Ghi chú

Bộ tiêu chí

Chuyên đề phòng chống dịch

Chuyên đề đảm bảo an toàn thực phẩm

01

Phường 1

94.15

91

103.5

Tái P.Tra

02

Phường 2

91.85

98

103

 

03

Phường 3

92.50

98

99.50

 

04

Phường 4

94.85

96

103

 

05

Phường 5

94.70

98

100

Tái P.Tra

06

Phường 6

91.43

98

90.5

 

07

Phường 7

94.93

98

99.50

 

08

Phường 8

93.40

96

100.2

Tái P.Tra

09

Phường 9

92.45

97

99

 

10

Phường 10

94.40

97

95

Tái P.Tra

11

Phường TL

93.30

101

96.50

 

12

Đạo Thạnh

93.35

98

102.50

 

13

Mỹ Phong

92.75

97.20

96

 

14

Tân Mỹ Chánh

96.95

101

100

Tái P.Tra

15

Trung An

93.50

102

99

 

16

Thới Sơn

93.65

98

94

 

17

Phước Thạnh

93.74

98

98

 

            Ghi chú: Điểm PCD chấm chính thức vào cuối năm

Qua kiểm tra Ban giám đốc chỉ đạo:

- Phường Xã cần tăng cường kiểm tra, giám sát công tác phòng chống dịch bệnh. Tăng cường tuyên truyền người dân tự diệt muỗi, diệt lăng quăng, giảm tỷ lệ mắc bệnh SXH và các bệnh dịch khác.

- Tăng cường tuyên truyền, quản lý, nắm chặt số liệu và khám sức khỏe các cơ sở kinh doanh, mua bán liên quan thực phẩm, không để  xảy ra ngộ độc thực phẩm trên địa bàn.

- Đảm bảo thực hiện tốt các quy định về chuyên môn, không để xảy ra tai biến. Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế, hướng tới sự hài lòng của người bệnh. Tiếp tục đẩy mạnh việc triển khai “Đường dây nóng Bộ Y tế”.
Thiết lập thêm kênh thu thập thông tin của người dân thông qua “hòm thư góp ý”./.

Võ Thị Chắc - P.KHNV