Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử TRUNG TÂM Y TẾ THÀNH PHỐ MỸ THO

Chi tiết tin

CỤM THI ĐUA CỦA KHỐI THI ĐUA TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN, THÀNH PHỐ, THỊ XÃ (KHỐI 3) THUỘC SỞ Y TẾ TIỀN GIANG - KÝ KẾT GIAO ƯỚC THI ĐUA NĂM 2018
06/08/2018

CỤM THI ĐUA CỦA KHỐI THI ĐUA TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN, THÀNH PHỐ, THỊ XÃ (KHỐI 3) THUỘC SỞ Y TẾ TIỀN GIANG - KÝ KẾT GIAO ƯỚC THI ĐUA NĂM 2018

     Nhằm tạo động lực để các đơn vị, nỗ lực phấn đấu, góp phần thúc đẩy hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị được giao năm 2018, đồng thời, thông qua phong trào thi đua để các tập thể tiếp tục rèn luyện, bồi dưỡng, nâng cao phẩm chất, đạo đức, ý thức trách nhiệm, kỷ cương, kỷ luật, trình độ, năng lực chuyên môn, khơi dậy sự năng động, sáng tạo. Qua đó ngày 26/7/2018, cụm thi đua Khối 3 đã tổ chức hội nghị ký kết giao ước thi đua năm 2018.

     Tham dự Hội nghị có Bác sĩ CKII, Huỳnh Thị Phương Minh, Phó Giám đốc Sở Y tế, khối trưởng cụm thi đua khối 3, đại diện Hội đồng thi đua khen thưởng, đại diện Công đoàn ngành Y tế, cùng các đồng chí Lãnh đạo và các cán bộ phụ trách thi đua của các đơn vị trong cụm.

     Phong trào thi đua còn nhằm phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng các mô hình mới, cách làm hay, gương người tốt, việc tốt, các điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực công tác, tạo sự lan tỏa trong phong trào thi đua yêu nước của ngành Y tế; kịp thời biểu dương, tôn vinh, khen thưởng những tập thể, có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong phong trào thi đua; Tăng cường sự đoàn kết, hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm giữa các tập thể cơ quan, đơn vị trong cụm thi đua Khối 3; Khuyến khích, phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo của các cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc các đơn vị trong cụm thi đua Khối 3 trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao.


BS CKII Huỳnh Thị Phương Minh, Phó Giám đốc Sở Y tế
Khối trưởng khối thi đua phát biểu khai mạc hội nghị.

 ​ 
Bác sĩ CKI Lê Hữu Quyền, Giám đốc Trung tâm Y tế TPMT
khối phó khối thi đua triển khai kế hoạch phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2018

         Đưa ra các ý kiến đóng góp nhằm hoàn thiện Kế hoạch phát động phong trào thi đua, các ý kiến phát biểu tại Hội nghị cho rằng: phong trào thi đua của các các đơn vị cần bám sát nhiệm vụ trọng tâm của ngành, coi đây là công cụ chính để đánh giá mức độ hoàn thành công việc. Bên cạnh đó, cần tính đến việc thực hiện các nhiệm vụ đột xuất, cũng như sự nỗ lực vượt khó của các đơn vị trong điều kiện nguồn nhân lực khó khăn. Đồng thời, phong trào thi đua, khen thưởng cần tính đến nhân tố mới, cách làm mới để nâng cao hiệu quả hiệu, hiệu suất lao động, tiếp tục phấn đấu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

 
Thực hiện ký kết giao ước thi đua giữa các đơn vị

     Phát biểu tại Hội nghị ký kết giao ước thi đua, Bác sĩ CKII, Huỳnh Thị Phương Minh, Phó Giám đốc Sở Y tế, khối trưởng khối thi đua đề nghị các đơn vị phấn đấu thực hiện tốt các phong trào thi đua đã đăng ký và ký kết giữa các đơn vị với nhau, đồng thời phấn đấu giữ vững cờ thi đua và mong rằng tất cả các đơn vị trong cụm thi đua Khối 3 đều hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao trong năm 2018 và những năm tiếp theo./.

BS CKI  Lê Thị Ngọc Nga