Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử TRUNG TÂM Y TẾ THÀNH PHỐ MỸ THO

Chi tiết tin


Đơn vị được công nhận đạt Bộ tiêu chí Quốc gia
2017-08-17 00:00:00.0

TRUNG TÂM Y TẾ THÀNH PHỐ MỸ THO CÓ 17/17 PHƯỜNG XÃ ĐƯỢC CÔNG NHẬN BỘ TIÊU CHÍ QUỐC GIA VỀ Y TẾ XÃ GIA ĐOẠN 2012-2020

​TRUNG TÂM Y TẾ THÀNH PHỐ MỸ THO CÓ 17/17 PHƯỜNG XÃ ĐƯỢC CÔNG NHẬN BỘ TIÊU CHÍ QUỐC GIA VỀ Y TẾ XÃ GIA ĐOẠN 2012-2020

TRUNG TÂM Y TẾ THÀNH PHỐ MỸ THO CÓ 17/17 PHƯỜNG XÃ

ĐƯỢC CÔNG NHẬN BỘ TIÊU CHÍ QUỐC GIA VỀ Y TẾ XÃ
GIA ĐOẠN 2012-2020

                                 Ngày  14/11/2016

     Từ năm 2015, thành phố Mỹ Tho có 17/17 Phường xã được công nhận đạt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã giai đoạn 2012-2020.

     Năm 2016, thực hiện kế hoạch số 3407/SYT-KHTC ngày 03/10/2016 của Sở Y tế  Tiền Giang về việc lịch phúc tra xã đăng ký đạt và tái phúc tra đạt tiêu chí quốc gia về y tế xã năm 2016 và kế hoạch số 1293/KH-TTYT ngày 06/10/2016 của Trung tâm Y tế  về việc kiểm tra thực hiện Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã năm 2016.

     Sở Y tế tái phúc tra 03 đơn vị Phường 9, Mỹ Phong, Trung An đã đạt tiêu chí quốc gia về y tế xã năm 2012. Trung tâm Y tế thành lập Đoàn kiểm tra, đánh giá kết quả hoạt động  của 14/17 Trạm Y tế còn lại. Kết quả tái phúc tra và kiểm tra tất cả 17/17 đơn vị đều đạt tiêu chí quốc gia về y tế xã năm 2016. Điểm đạt cao nhất là Mỹ Phong, 96.25 điểm

     Qua kiểm tra, Sở Y tế và Trung tâm Y tế đã có những đóng góp hữu ích giúp Trạm Y tế tiếp tục củng cố hoạt động ngày càng tốt hơn.

Nguồn: Trung tâm Y tế thành phố Mỹ Tho