Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử TRUNG TÂM Y TẾ THÀNH PHỐ MỸ THO

Chi tiết tin

Đề tài, sáng kiến năm 2019
26/10/2020

I. ĐỀ TÀI
STT Họ và tên Chức vụ, Đơn vị công tác Tên đề tài
1 Đỗ Thị Mỹ Dung Phó giám đốc- Trung tâm Y tế thành phố Mỹ Tho Tỷ lệ bệnh suy thận mãn ở bệnh nhân Đái tháo đường đến khám tại Trung tâm Y tế thành phố Mỹ Tho từ tháng 01/2017 đến tháng 6/2017
2 Nguyễn Thanh Tân Khoa Xét nghiệm chẩn đoán hình ảnh Khảo sát sự hài lòng của người bệnh tại khoa Xét nghiệm chẩn đoán hình ảnh Trung tâm Y tế thành phố Mỹ Tho.
3 Nguyễn Hà Huy Trung Khoa Khám bệnh cấp cứu Nghiên cứu mối liên quan giữa Glucose huyết tương lúc đói và HbA1c trên bệnh nhân Đái tháo đường Type 2 mới được chẩn đoán tại Trung tâm Y tế thành phố Mỹ Tho.
                         
II. SÁNG KIẾN
STT Họ và tên Chức vụ, Đơn vị công tác Tên sáng kiến
1 Lê Hữu Quyền Giám Đốc- Trung tâm Y tế thành phố Mỹ Tho Hiệu quả việc thực hiện kế hoạch liên tịch giữa y tế và giáo dục trong công tác y tế trường học trong 02 năm học 2017-2019 tại thành phố Mỹ Tho.
2 Nguyễn Văn Trạng Phó giám đốc- Trung tâm Y tế thành phố Mỹ Tho Khảo sát thời gian chờ của người bệnh và đề ra giải pháp nâng cao chất lượng khám chữa bệnh ngoại trú BHYT tại Trung tâm Y tế thành phố Mỹ Tho
3 Lê Thị Ngọc Nga Trưởng Phòng Tổ chức hành chánh Một số giải pháp cải tiến phương pháp làm việc nhằm nâng cao hiệu quả công tác tổ chức cán bộ tại Trung tâm Y tế thành phố Mỹ Tho.
4 Trần Diễm Trinh Điều dưỡng Trưởng trung tâm Y tế TPMT. Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý,  lưu trữ, tìm kiếm, trích lục hồ sơ bệnh án tại Trung tâm Y tế thành phố Mỹ Tho.
5 Trần Trung Hậu Khoa Khám bệnh cấp cứu Sáng kiến bàn nắn xương bó bột tại Trung tâm Y tế thành phố Mỹ Tho năm 2019
Tin liên quan